ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Χάρτης Βόϊλα
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
Από 15ο αι. έως 17ο αι.
Από 17ο αι. έως 20ο αι.