ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ
Άποψη της οχύρωσης.
Η Υρτακίνα υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της ορεινής ενδοχώρας στη ΝΔ. Κρήτη. Με το όνομα Ύρτακος απαντάται στον Όμηρο ένας άνδρας από την Τροία. Η λέξη υρτακός αναφέρεται στο λεξικό του Ησύχιου, ως όστρεο. Στο λεξικό του ο Στέφανος Βυζάντιος (6ος αιώνας μ.Χ.) αναφέρει: πόλις της Κρήτης Υρτακός ή Υρτακίνος και ο πολίτης της Υρτακίνος. Ο γεωγράφος Σκύλαξ (6ος/5ος αιώνας π.Χ.) αναφέρει ότι βρίσκεται στον νότο ενώ ο Πτολεμαίος (2ος αιώνας μ.Χ.) την τοποθετεί ανάμεσα στις μεσογειακές πόλεις της Κρήτης.

Το 1939 διενεργήθηκε ανασκαφή εντός της οχύρωσης σε υπαίθριο ιερό του Πανός, από όπου συγκεντρώθηκαν μαρμάρινο λατρευτικό γλυπτό, τμήματα λίθινης αναθηματικής επιγραφής και πολλά πήλινα αναθηματικά ειδώλια και ειδώλια βοοειδών. Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει διεξάγει τα τελευταία χρόνια μικρής διάρκειας σωστικές ανασκαφές σε θαλαμοειδείς τάφους, οι περισσότεροι από τους οποίους εντοπίζονται αδειασμένοι από παλιά.
Συντάκτης
Κατερίνα Τζανακάκη, Αρχαιολόγος
 
 
Χρονολόγηση
Από 7ο αι . π.Χ. έως μέσα 1ου αι. π.Χ.