ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
μέσα του 9ου αι. π. Χ. έως το τέλος του 4ου αι. π. Χ.