ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη της περιοχής της μονής της Παναγιάς Τσαμπίκας
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο