ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ©  Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών
Γενική άποψη χώρου.
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο