ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Ναυάγιο πλοίου στη Νησίδα Αντιδραγονέρα
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο