ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Ιστορικό ναυάγιο στο Φάρο λιμένα Αβλέμονα
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο