ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
Κάστρο Μογλενών (Χρυσής). Ανατολικά τείχη.
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
Βυζαντινή εποχή