ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Άποψη από τον εσωτερικό διάκοσμο της Ιεράς Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο