ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη από τη ρωμαϊκή αγορά
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο