ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Γ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Αγία Τριάδα Μεγάρων
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο