ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κτερίσματα από ρωμαϊκούς τάφους στο Φραγκονήσι Ολυμπίας (1ος - 4ος μ.Χ. αι)
Στη θέση Φραγκονήσι, πλησίον της Τοπικής Κοινότητας της Αρχαίας Πίσας (Μιράκας) και σε απόσταση μικρότερη των δυο χιλιομέτρων ανατολικώς του αρχαιολογικού χώρου Ολυμπίας, ανασκάφηκε οργανωμένο νεκροταφείο. Το νεκροταφείο χρονολογείται στην εποχή των ρωμαίων αυτοκρατόρων και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια (1ος - 4ος μ.Χ. αι) και κρίνεται ως σημαντικό λόγω της έκτασης και του πλούτου των ευρημάτων του αλλά και της σύνδεσής του με το ιερό της Ολυμπίας.
Συντάκτης
Κωνσταντίνος Β. Αντωνόπουλος, Αρχαιολόγος