ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Βόρεια στοά του περίστυλου
Η αγροικία βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού του Παλαιοκάστρου. Περιλαμβάνει περίβολο με πύργο, περίστυλη αυλή με πηγάδι στο κέντρο, δωμάτια διατεταγμένα εκατέρωθεν μεγάλου τρικλινίου, αποθήκη με ληνό – δεξαμενή και λουτρό. Σώζεται σε ικανό ύψος - τοιχοποιίες πάνω από 2μ – και έκταση.
Συντάκτης
Μαρία Τσιάπαλη, Προϊσταμένη της ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ.