ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
ηλειακή αποικία με μεταγενέστερη ελληνιστκη οχύρωση και διαχρονικη κατοίκηση εως βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή