ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η Μάχη των Πλαταιών το 479 π.Χ. έχει μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο για την περιοχή της Βοιωτίας,

αλλά για όλη την Ελλάδα, ακόμα και την Ευρώπη. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι η νίκη των Ελλήνων έσωσε τον

ελληνικό πολιτισμό. Στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, το πεδίο της μάχης έχει πλέον μετατραπεί σε

αρχαιολογικό χώρο. Ο αρχαιολογικός χώρος του πεδίου της μάχης των Πλαταιών είναι χαρακτηριστικός για

να κατανοήσει ο επισκέπτης τη σημασία της μάχης που έχει μείνει στην ιστορία.
Συντάκτης
Όλγα Κυριαζή, αρχαιολόγος