ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Στις Γαλλικές ανασκαφές του περασμένου κυρίως αιώνα, στο χώρο της Επισκοπής Τεγέας, αποκαλύφθηκαν: τμήμα του αρχαίου Θεάτρου, λείψανο της Στοάς της αρχαίας Αγοράς και δύο παλαιοχριστιανικές Βασιλικές. Τα υπόλοιπα μνημεία ήρθαν στο φως κατά τις πρόσφατες ανασκαφές του Εφόρου Αρχαιοτήτων Δρα Θ. Σπυρόπουλου.

Οι δύο παλαιοχριστιανικές Βασιλικές που είχε αποκαλύψει ο Γάλλος καθηγητής Berard αφανίσθηκαν, πλην ενός τμήματος της λεγόμενης Βασιλικής του Θύρσου, το οποίο δημοσίευσε ο Ορλάνδος το έτος 1953, στο "Δελτίο των Βυζαντινών και Χριστιανικών Μνημείων της Ελλάδος", και το οποίο διασώζει ψηφιδωτό δάπεδο με παράσταση των Ποταμών της Εδέμ και των Μηνών του Ετους. Οι νέες ανασκαφές που χρηματοδοτήθηκαν από το ΄Ιδρυμα "ΒΙΟΧΑΛΚΟ Μ. Ν. Στασινόπουλος", έγιναν κατά τα έτη 1982-1995.

Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:

Το αρχαίο θέατρο των Ελληνιστικών Χρόνων

Τμήματα της αρχαίας Αγοράς της Τεγέας των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών Χρόνων

Βωμός της αυτοκρατορικής λατρείας (1ος - 4ος αιώνας μ.Χ.).

Παλαιοχριστιανική Βασιλική (5ος - 6ος αι. μ.Χ.)

Τμήματα βυζαντινού οικισμού (10ος - 13ος αιώνας μ.Χ.)