ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Από τον περιβάλλοντα χώρο
Οι ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες άρχισαν το 1993 και συνεχίζονται ακόμη, έχουν αποδώσει πλούσια εργαλειακά σύνολα από πυριτόλιθο, κατάλοιπα άγριας πανίδας, λείψανα εστιών και ενδείξεις οργάνωσης στη χρήση του χώρου.

Η ανασκαφή της Μποϊλας είναι μία από τις ελάχιστες παλαιολιθικές ανασκαφές, οι οποίες διενεργούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Διεξάγεται αποκλειστικά από 'Ελληνες επιστήμονες σε βάση διεπιστημονική. Η μελέτη των μέχρι τώρα στοιχείων συμβάλλει αποφασιστικά στην κατανόηση της Ανώτερης Παλαιολιθικής στον Ελλαδικό χώρο και επιτρέπει συγκρίσεις με παλαιολιθικές θέσεις της ευρύτερης περιοχής (Βαλκάνια, Μεσόγειος).