ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΥΠΠΟΑ / ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η χερσόνησος της θέσης «Κεφάλα»
Ο οικισμός της «Κεφάλας», που ταυτίζεται με την παλαιότερη από τις δύο πόλεις της Σκιάθου, την Παλαισκίαθο, καταλαμβάνει το ύψωμα σε μια μικρή χερσόνησο στα ΒΑ της νήσου. Ενδείξεις πρώιμης δραστηριότητας εμφανίζονται ήδη από τις αρχές του 10ου αιώνα π.Χ., ενώ η θέση φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε σταδιακά μετά την ίδρυση κατά την κλασική εποχή της δεύτερης πόλης της Σκιάθου, η οποία βρίσκεται στη θέση του σύγχρονου ομώνυμου οικισμού. Μεγάλο σύνολο κεραμικής των κλασικών χρόνων που βρέθηκε κάτω από στρώμα καταστροφής κεράμων, πλησίον του οχυρωματικού τείχους, και ένας λακκοειδής τάφος των αρχών του 4ου αι. π.Χ., επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η «Κεφάλα» ήταν κατοικημένη μέχρι και τους όψιμους κλασικούς χρόνους. Εν τούτοις, η κορυφή του πλατώματος συνέχισε να βρίσκεται σε χρήση και κατά την ελληνιστική περίοδο. Στη νότια πλευρά του πλατώματος του οικισμού, ήρθαν στο φως δύο κτήρια της αρχαϊκής εποχής. Στα ΝΔ του οικισμού ανασκάφηκαν δύο παιδικοί εγχυτρισμοί αρχαϊκών χρόνων και ένας κιβωτιόσχημος τάφος.

Τα έως τώρα ευρήματα υποδεικνύουν έναν κομβικό οικισμό του κεντρικού Αιγαίου, σε άμεση γειτνίαση και επαφή κυρίως με τη Θεσσαλία και την Εύβοια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

* Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Α., 2001. H αρχαία Σκίαθος μέσα από τα κείμενα και τα μνημεία της. Τελευταία συμπεράσματα και προοπτικές της αρχαιολογικής έρευνας της νήσου, στο «Aρχαιολογική Έρευνα στις Bόρειες Σποράδες», Πρακτικά Συνεδρίου, Aλόννησος, Oκτώβριος 1996, Aλόννησος, 99-120. * Μαζαράκης Αινιάν Α., Α. Δουλγέρη Ιντζεσίλογλου, Επιφανειακές έρευνες στην Κεφάλα Σκιάθου (2009-2011), 4ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΘΣΕ), Παν/μιο Θεσσαλίας, 16-18 Μαρτίου 2012, Βόλος 2016, 351-364 * Χρυσοπούλου Ε., Ταφικό σύνολο της κλασικής από τη θέση Κεφάλα της Σκιάθου, 4ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΘΣΕ), Παν/μιο Θεσσαλίας, 16-18 Μαρτίου 2012, Βόλος 2016, 375-381 * Μαζαράκης Αινιάν Α., Α. Δουλγέρη Ιντζεσίλογλου, Ανασκαφικές έρευνες στην Κεφάλα Σκιάθου (2012-2014), 5ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΘΣΕ), Παν/μιο Θεσσαλίας, 26/2-1/3/2015 * Μαζαράκης Αινιάν Α., Α. Αλεξανδρίδου, Ανασκαφικές έρευνες στην Κεφάλα Σκιάθου. Τα δεδομένα των Πρωτογεωμετρικών - αρχαϊκών χρόνων, 5ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΘΣΕ), Παν/μιο Θεσσαλίας, 26/2-1/3/2015 * Δουλγέρη Ιντζεσίλογλου Α., Ε. Χρυσοπούλου, Στρώμα καταστροφής κλασικής εποχής στον οικισμό «Κεφάλα» Σκιάθου. Ερμηνευτική προσέγγιση. 5ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΕΘΣΕ), Παν/μιο Θεσσαλίας, 26/2-1/3/2015 * Ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: http://extras.ha.uth.gr/skiathos/gr
Συντάκτης
Ελένη Χρυσοπούλου, αρχαιολόγος