ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται περίπου 25 χλμ. Α-ΝΑ της Θεσσαλονίκης. Η αρχαιολογική έρευνα που ξεκίνησε το 1981 και περατώθηκε το 1986 έφερε στο φως περίπου 500 τάφους κιβωτιόσχημους, λακκοειδείς και μονολιθικές σαρκοφάγους. Κάθε τάφος περιείχε έναν νεκρό, του οποίου ο προσανατολισμός ποίκιλλε ανάλογα με το φύλο του: οι γυναίκες τοποθετούνταν με το κεφάλι προς τα ανατολικά και οι άνδρες με το κεφάλι προς τα δυτικά. Οι περισσότερες ταφές ήταν πλούσια κτερισμένες. Οι ανδρικές περιείχαν όπλα και οι γυναικείες κοσμήματα χάλκινα, και σπανιότερα ασημένια ή χρυσά. Σε πολλές γυναικείες και ανδρικές ταφές βρέθηκαν στο στόμα του νεκρού χρυσά ρομβόσχημα ελάσματα με έκτυπη διακόσμηση, ενώ σκεύη από γυαλί και φαγεντιανή, πήλινα ειδώλια και κεραμική υπήρχαν σε όλους τους τάφους. Η κεραμική ήταν ντόπια και επείσακτη από την Αττική, την Κόρινθο και τον Ανατολικο-ιωνικό χώρο. Ανάμεσά τους οι χιακοί κάλυκες θεωρούνται τα πιο σπάνια και σημαντικά αγγεία του είδους τους. Το νεκροταφείο χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ.