ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αεροφωτογραφία της νεκρόπολης
Νεκροταφείο δύο τύμβων με λίθινη κρηπίδα Μεσοελλαδικής (2000 - 1600 π.Χ) - Υστεροελλαδικής (1600 - 1100 π.Χ) εποχής που περικλείουν λάκκους και κιβωτιόσχημους τάφους καλυμμένους με πλάκες. Το σύνολο είναι μοναδικό για τη Φθιώτιδα και υποδεικνύει ένα δρόμο διείσδυσης του τύμβου από τη Ν. Ελλάδα προς την Θεσσαλία κατά την Υστεροελλαδική εποχή.