ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το Αρχαίο Θέατρο (πρώιμοι αυτοκρατορικοί χρόνοι) καθώς κι ένα τμήμα της αρχαίας Αγοράς αποκαλύφθηκαν στα τέλη του περασμένου αιώνα σε ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τα υπόλοιπα τμήματα της αρχαίας Αγοράς αποκαλύπτονται στις μέρες μας από τη σκαπάνη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Τα λείψανα των ταφικών μνημείων και των παλαιοχριστιανικών Βασιλικών ήρθαν πρόσφατα στο φως από ανασκαφές της Υπηρεσίας.