ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
 
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:

Η ακρόπολη Καβάλας.

Κορωνίδα του ιστορικού κέντρου της Καβάλας, υψώνεται στην κορυφή της βραχώδους χερσονήσου της Παναγίας Καβάλας. Χρονολογείται στις αρχές του 15ου αιώνα και διαδέχτηκε τη βυζαντινή ακρόπολη, που καταστράφηκε το 1391. Περιλαμβάνει τους βασικούς χώρους για την άμυνα, όπως προμαχώνα, δεξαμενή νερού, αποθήκη εφοδίων (αργότερα φυλακή), φυλάκιο καθώς και τον κυκλικό πύργο που σώθηκε από τη βυζαντινή περίοδο.

Παράλιο τείχος.

Το τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης της Καβάλας, κατασκευασμένο σε πολλές φάσεις, περικλείει τη βραχώδη χερσόνησο του παραδοσιακού οικισμού της Παναγίας Καβάλας.