ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η Ακρόπολη της Λάρυμνας περιβάλλει χερσόνησο βορειοανατολικά του αρχαίου λιμανιού. Το τείχος είναι κτισμένο με τον ισοδομικό τρόπο και σε ένα σημείο του σώζει πολυγωνική τοιχοποιία. Διέθετε τουλάχιστον οκτώ τετράγωνους πύργους. Στο ανατολικό μήμα της χερσονήσου διατηρείται σε ύψος περίπου τριών μέτρων, ελληνιστικών χρόνων.

Η Ακρόπολη στη θέση Παζαράκι. Βρίσκεται 2,5 χλμ. νότια της Λάρυμνας και δεν σώζεται σε ύψος. Η θέση δεν έχει ταυτιστεί ομόφωνα από τους μελετητές. Ως υποψήφιες πόλεις προτείνονται η Αγχόη και η άνω Λάρυμνα.

Στις υπώρειες του λόφου Παζαράκι σώζεται τμήμα αρχαίου δρόμου σε καλή κατάσταση. Ο δρόμος συνέδεε την βοιωτική ενδοχώρα με την Λάρυμνα.