ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ακρόπολη Αρχαιων Σιφών στην Αλυκή
Στην ακρόπολη των Αρχαίων Σιφών (σημερινή Αλυκή) έχει βρεθεί σποραδικά κεραμεική διαφόρων περιόδων των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, που δηλώνει μακρά κατοίκηση του χώρου. Περίοδοι ακμής θεωρούνται ο 4ος αιώνας π.Χ. -οπότε οχυρώθηκε η ακρόπολη και η κάτω πόλη στα νότια της ακροπόλεως- και τα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια (1ος - 2ος αιώνας μ.Χ.).

Το οχυρωματικό τείχος της ακροπόλεως διατηρείται σε ικανοποιητικό μήκος και ύψος και ενισχύεται από έξι πύργους. Σώζονται τρεις πύλες, από τις οποίες η κύρια είναι κοντά στην παραλία. Χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Η ακρόπολη Σιφών εντάσσεται στη σειρά ακροπόλεων των παραλίων του Κορινθιακού κόλπου, όπως αυτή στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (αρχαία Αιγόσθενα), στη Λιβαδόστρα (αρχαία Κρεύσις), στον Πρόδομο (αρχαίαι Κορσιαί) και τη Ζάλτσα (αρχαία Βούλις). Οι Σίφαι ήταν επίνειο των Θεσπιών, όπως η Κρεύσις (Λιβαδόστρα).