ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η αποκάλυψη των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου έγινε με τις ανασκαφές της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής (1910 και εξής), οι οποίες ξανάρχισαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως στο χώρο του θεάτρου και των καταστημάτων.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου αιώνα με Αμερικάνους κι ΄Ελληνες αρχαιολόγους, ενώ από το 1905 εργάζεται η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή. Στη συνέχεια, μεταξύ των ετών 1960 - 1965, έγιναν ανασκαφές από τον καθ. Χρ. Χρήστου για την Αρχαιολογική Εταιρεία. Τελευταία, από το 1992 μέχρι σήμερα, στον χώρο εργάζεται και πάλι η Αγγλική Σχολή.