ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
 
Η Φιγάλεια υπήρξε κατά την αρχαιότητα μία από τις ισχυρότερες αρκαδικές πόλεις στην πολιτική χώρα της οποίας ανήκε ο ναός του Επικούριου Απόλλωνος. Την πόλη περιέβαλε ισχυρό τείχος μήκους περίπου 4 χλμ., με πύργους ορθογώνιους και κυκλικούς, το οποίο σώζεται ακόμη και σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση και σε αρκετό ύψος. Ο Παυσανίας (VIII 39-41) αναφέρει στη Φιγάλεια την ύπαρξη ιερών της Αρτέμιδος Σωτήρος, του Διονύσου Ακρατοφόρου και της Ευρυνόμης, καθώς και Γυμνασίου και Αγοράς με τα αγάλματα του Ερμή και του Ολυμπιονίκη Αρραχίωνα. Ένα άγαλμα κούρου, που είναι εκτεθειμένο στο Μουσείο Ολυμπίας θεωρείται ότι απεικονίζει τον Αρραχίωνα, βρέθηκε δε στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς της πόλης. Επίσης αναφέρει στην Αγορά την ύπαρξη πολυανδρίου των Oρεσθασίων, οι οποίοι βοήθησαν τους Φιγαλείς να διώξουν από την πόλη τους τους λακεδαιμόνιους κατακτητές (μετά το 659 π.Χ.).
Συντάκτης
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος