ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:

Σπήλαιο με νεολιθική κατοίκηση στη θέση "Παναγία".

Νεολιθικός-μυκηναϊκός οικισμός στο λόφο Σακοβούνι.

Προϊστορικά οικιστικά λείψανα στις θέσεις "Αγιάννης" και "Κάστρο".

Μεσαιωνικά λείψανα στη θέση "Αβύσαινα".

Μεσαιωνικό Φρούριο στη θέση "Κάστρο".

Οικισμός των ελληνιστικών χρόνων στη θέση "Αγια-Σωτήρα", πιθανόν η αρχαία κώμη Τορθύνιον.