ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο Κάμπος έχει μια ιστορία που φτάνει μέχρι το Βυζάντιο. Οι κατακτητές του νησιού, Γενοβέζοι και Τούρκοι στη συνέχεια, η σφαγή του 1822 και ο φοβερός σεισμός του 1881 επηρέασαν τη ζωή του Κάμπου. Παρ' όλες όμως τις καταστροφές, κατακτήσεις και αλλαγές, ο Κάμπος διατήρησε από τον 14ο αιώνα μέχρι σήμερα τον χαρακτήρα του.

Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος στα σημερινά του όρια, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα 1:5000 και πέραν αυτού σε βάθος μιας ιδιοκτησίας.