ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη του Ανακτορικού συγκροτήματος του Γαλερίου
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Γαλέριος