ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΚΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ξυστός
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο