ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© ΙΗ΄ ΕΠΚΑ
Η Αγορά της αρχαίας Θάσου. Άποψη από ανατολικά
H αγορά της Θάσου αποτελούσε το πολιτικό, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας πόλης του νησιού. Αποτελεί ένα μνημειακό συγκρότημα που πήρε την οριστική του μορφή στη διάρκεια πολλών αιώνων. Οι πρωϊμότερες κατασκευές που έχουν εντοπιστεί σε αυτό χρονολογούνται στον 6ο αιώνα π.Χ..

Μια σταδιακή ανοικοδόμηση της αγοράς που ξεκινά από τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., εποχή γενικής αναδιοργάνωσης της θασιακής πολιτείας, και φτάνει μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια (1ος αιώνας π.Χ), της έδωσε τη μορφή μιας σχεδόν ορθογώνιας πλατείας, περίκλειστης με κιονοστοιχίες. Ο χώρος εμπλουτίζεται με κτήρια, ναούς, μνημεία, αγάλματα σε όλη τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου μέχρι και τον 3ο αιώνα μ.Χ. Η αγορά καταστρέφεται στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. από την επιδρομή των Ερούλων. Στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. κτίζεται με το οικοδομικό της υλικό, στη βόρεια πλευρά της η αρχαιότερη βασιλική του νησιού, στη θέση του ''κτηρίου με τα παρασκήνια''. Το 14ο αιώνα μ.Χ τμήμα της μεσαιωνικής οχύρωσης του λιμανιού περνά από τη βορειοδυτική πλευρά της.

Η αγορά της Θάσου ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που ξεκίνησαν το 1911. Το μεγαλύτερο μέρος της ανασκαφικής έρευνας και αποκάλυψης του χώρου πραγματοποιήθηκε από το 1948 έως το 1955. Η ανασκαφική δραστηριότητα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής συνεχίζεται στον ίδιο χώρο μέχρι σήμερα.
Συντάκτης
Μαρίνα Σγούρου, Δρ. Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων
 
 
Χρονολόγηση
7ος αι. π.Χ. - 4ος αι.μ.Χ.
14ος αι.μ.Χ. - σήμερα