ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Σάμος, Ηραίον, ο Ναός της Ήρας
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
538-522 π.Χ
 
 
Μυθολογικά / Ιστορικά Πρόσωπα
Ήρα