ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μερική άποψη του χώρου της Αγοράς
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο