ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
Κωνσταντία. Τύμβοι.
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο
 
 
Χρονολόγηση
Πρώιμη Εποχή Σιδήρου