ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΕ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη του προϊστορικού οικισμού
Ο οικισμός της νεολιθικής εποχής και Εποχής του Χαλκού στη θέση ''αντλιοστάσιο'' του Μακρυχωρίου απέχει περίπου 18 χιλ. βορειοανατολικά της Λάρισας και 100 μ. δυτικά της Εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο ύψος του Μακρυχωρίου, του Δήμου Μακρυχωρίου του Νομού Λάρισας. Ο οικισμός βρίσκεται αμέσως νοτιοανατολικά του παλιού αντλιοστασίου του χωριού.

Το πόλισμα έχει τη μορφή μαγούλας με ωοειδές σχήμα. Κατά μήκος των δυτικών υπωρειών της μαγούλας η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως αρχαιότητες της νεολιθικής εποχής και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Στη νεολιθική εποχή ανήκουν τρεις τάφροι καθώς και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, δάπεδα και λιθόστρωτα. Στην ίδια περιοχή, λίγο βορειότερα, αποκαλύφτηκαν τέσσερις τάφοι και λείψανα οικιών μυκηναϊκής εποχής και τμήμα δρόμου και ένας τάφος νεολιθικής εποχής.

Η ανασκαφή που διενεργήθηκε στη θέση αυτή έγινε στο πλαίσιο της κατασκευής της παράπλευρης οδού SR 1 της Εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1999 και 2000. Μετά το πέρας της έρευνας αποφασίστηκε η διατήρηση του οικισμού, η στέγαση τμημάτων των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων καθώς και περαιτέρω εργασίες για την ανάδειξή του.
Συντάκτης
ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 
 
Χρονολόγηση
Αρχαιότερη Νεολιθική
Νεότερη Νεολιθική
Ύστερη Εποχή του Χαλκού