ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© Νομ.Αυτοδ.Ιωαννίνων / Αναπτυξιακή Ηπείρου
Τάφος Αλή Πασά - Φετιχιέ Τζαμί
Το ιστορικό δεν είναι διαθέσιμο