ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το τμήμα της αρχαίας Ιεράς οδού που αποκαλύφτηκε στην πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω διατηρήθηκε σε όλη του την αποκαλυφθείσα έκταση, σε μήκος 27,70μ. και πλάτος 5,30-5,90μ.


Έχει κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, παράλληλη και σε μικρή απόσταση βόρεια της σημερινής. Ορίζεται από δύο αναλημματικούς τοίχους κτισμένους με ανισομεγέθεις ασβεστολιθικές πέτρες που σώζονται πολύ αποσπασματικά, κυρίως εξαιτίας των μικρών επιχώσεων. Εντοπίστηκαν πέντε επάλληλα οδοστρώματα που συνίστανται είτε από μεσαίου μεγέθους λειασμένες πέτρες είτε λιθόστρωτο από μικρότερες ή και σκληρό πατημένο χώμα και χαλίκι. Το τελευταίο οδόστρωμα αποτελεί ο λειασμένος βράχος στον οποίο σώζονται και ίχνη τροχών αμάξης.


Εκατέρωθεν της οδού στον επιφανειακό βράχο σώζονται λαξεύματα, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για ταφές, παρόδιο νεκροταφείο, που όμως καταστράφηκαν λόγω των ελαχίστων επιχώσεων και του μικρού βάθους.
Συντάκτης
Ιωάννα Τσιριγώτη - Δρακωτού, αρχαιολόγος