ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Με τις ανασκαφικές έρευνες συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την οχύρωση του οικισμού και σε περιορισμένα οικιστικά κατάλοιπα στο εσωτερικό. Στη δυτική οχύρωση που καθαρίστηκε σε μήκος 150 μ. διαπιστώθηκε μία ανώτερη ασβεστόκτιστη φάση των υστερορωμαϊκών χρόνων και τμήματα της παλιότερης ελληνιστικής περιόδου. Αντίστοιχες φάσεις διαπιστώθηκαν στην πύλη του οικισμού, που έχει διαστάσεις 7x7,80 μ.
Συντάκτης
Δρ. Α. Χρυσοστόμου, αρχαιολόγος