ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Λαχανιάς
Το κάστρο της Λαχανιάς βρισκόταν στη θέση Κάστρο εντός του οικισμού της Λαχανιάς. Το 1475 το Συμβούλιο των Ιπποτών καθόριζε τη Λαχανιά ως καταφύγιο σε περίπτωση τουρκικής επιδρομής για τους κατοίκους του Θα, των Δεφανιών και των Eυγαλών, ενώ από το 1479 παύει να αναφέρεται ως καταφύγιο, έχοντας αντικατασταθεί από την Πυλώνα. Σήμερα δεν σώζονται κατάλοιπα του κάστρου.