ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Απολακκιάς
Ερείπια κάστρου, που ήταν χτισμένο εντός του οικισμού της Aπολακκιάς, στη θέση Κάστρο, στα Α της εκκλησίας, πάνω σε μικρό λόφο ύψους 79 μ. και μακριά από τη θάλασσα. Πηγές του 1408 αναφέρουν την Απολακκιά ως οχυρωμένο οικισμό, στον οποίο μπορούσαν να βρουν καταφύγιο οι κάτοικοι τόσο της Απολακκιάς όσο και των οικισμών Στρίδιο, Προφύλια και Aρνίθα. Από το κάστρο σώζονται ελάχιστα κατάλοιπα, ενώ η έκταση και η περίμετρος των τειχών είναι αδύνατο να προσδιοριστούν.