ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Απολλώνων
Ερείπια κάστρου που ήταν χτισμένο εντός του οικισμού των Απολλώνων σε υψόμετρο 315 μ. και χρησίμευε για την προστασία του πληθυσμού. H οχύρωση είχε πιθανώς σχήμα τετράγωνο, ενώ η έκτασή της και η περίμετρος των τειχών της είναι αδύνατο να προσδιοριστούν. Σώζονται τμήμα του Α τείχους και κατάλοιπα του Δ και του Β τείχους.