ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Σαλάκου
Κάστρο χτισμένο εντός του οικισμού της Σαλάκου σε υψόμετρο 220 μ. Σε διάταγμα του 1474 γίνεται λόγος για το κάστρο της Σαλάκου, όπου θα κλείνονταν σύμφωνα με το πρώτο διάταγμα οι κάτοικοι των χωριών Kαπί και Kίταλα. Aπό το κάστρο σώζονται μόνον κατάλοιπα τείχους, γι? αυτό και έκτασή του καθώς και η περίμετρος των τειχών δεν μπορούν να προσδιοριστούν.