ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Κοσκινού
Κάστρο χτισμένο εντός του οικισμού Κοσκινού, στη θέση Kάστρο, κοντά στην εκκλησία. Άμεσες πληροφορίες για το συγκεκριμένο κάστρο δεν αναφέρονται στις πηγές. H οχύρωση είχε πιθανότατα σχήμα ορθογώνιο. Σήμερα σώζονται λίγα ερείπια και τμήματα τειχών.