ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Ψίνθου
Λείψανα κάστρου που ήταν χτισμένο στο κέντρο του οικισμού της Ψίνθου. Σώζονται ερείπια από τμήμα κτηρίου, στο ισόγειο του οποίου διακρίνονται θολωτές κατασκευές. Το κτήριο αυτό αποτελούσε μέρος μεγαλύτερου οχυρού, του οποίου οικοδομικό υλικό και ίσως και τμήμα έχουν ενσωματωθεί στον ενοριακό ναό λίγα μέτρα προς τα Β. Αν και η σημερινή κατάσταση του μνημείου και η απουσία συστηματικής έρευνας δεν επιτρέπουν συμπεράσματα, πιθανολογείται ότι ο ρόλος του κάστρου ήταν ο οικονομικός έλεγχος και η προστασία της πλούσιας αγροτικής περιοχής, από τις πιο εύφορες στο νησί.