ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Χωριού
Ακρόπολη ανοχύρωτου οικισμού, χτισμένη στη θέση Xωριό, στην κορυφή βουνού με μέτωπο στη θάλασσα. Το Κάστρο Χωριού ολοκληρώθηκε σε δύο οικοδομικές φάσεις: ελληνιστική και ιπποτική. H οχύρωση έχει σχήμα επιμήκους ορθογωνίου και καταλαμβάνει τη θέση αρχαίας ακρόπολης. Έχει έκταση 3.600 μ2 και περίμετρο τειχών 280 μ., με μακριές πλευρές προς τα Β και τα Ν, οι οποίες καταλήγουν σε δύο πύργους, ο ένας πολυγωνικού και ο άλλος ορθογώνιου σχήματος. Tα τείχη της Ν πλευράς έχουν καταρρεύσει, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν μεγάλου ύψους, γιατί η φυσική διαμόρφωση του εδάφους είναι ήδη οχυρή. Καλύτερα διατηρημένη είναι η Β πλευρά. Στο Α άκρο βρίσκεται η κύρια είσοδος, ενώ στις εσοχές υπάρχουν δύο μικροί πύργοι και στο εσωτερικό του Β τείχους υπάρχει περίδρομος. Στο Β τείχος σώζεται οικόσημο του Μεγάλου Μαγίστρου Pierre d?Aubusson (1476-1503). Στο εσωτερικό του κάστρου βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου με λίγα σωζόμενα μέρη τοιχογραφιών. Kατά τα έτη 1475 και 1480 το κάστρο εκκενώθηκε, ενώ το 1493 εγκαταλείφθηκε οριστικά και οι κάτοικοι της Χάλκης αναζήτησαν καταφύγιο στη Ρόδο. Tο 1522 κατελήφθη από τους Τούρκους.