ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Μικρού Χωριού
Κατάλοιπα κάστρου, που ήταν χτισμένο εντός του ομώνυμου ερειπωμένου οικισμού, στο κέντρο της Τήλου. Το καλύτερα διατηρημένο τμήμα της οχύρωσης είναι ένας ημικυκλικός πύργος, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του λόφου, πάνω από την εκκλησία της Tίμιας Zώνης. Eίναι χτισμένος με μικρούς λίθους που συνδέονται μεταξύ τους με κονίαμα. Ο οχυρός περίβολος πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλος, αλλά σήμερα δε σώζονται παρά ελάχιστα ίχνη του.