ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Κάστρου Άργους
Το Κάστρο του Άργους βρισκόταν στην ακρόπολη του ομώνυμου οικισμού. Σήμερα σώζονται ελάχιστα τμήματά του στην περιοχή της μονής του Σταυρού. Ο οικισμός του Άργους, που κατά μία εκδοχή ιδρύθηκε και κατοικήθηκε από απογόνους Δωριέων (Επιδαυρίους ή/και Αργείους) έως τον 15ο αιώνα, έχει ολοσχερώς καταστραφεί. Εικάζεται ότι βρισκόταν στην πεδιάδα Ν του υψώματος της ακρόπολης, στο ΝΔ της Νισύρου. Η ακρόπολη του Άργους φέρεται να είναι της ίδιας εποχής με το Παλαιόκαστρο στο Μανδράκι. Έλεγχε όλη τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Νίσυρο και τα γειτονικά νησιά στα ΝΔ της, καθώς και την πλευρά της καλντέρας, έχοντας οπτική επαφή με το Κάστρο του Εμπορειού, με το Κάστρο των Νικιών και με το Κάστρο στα Παρλέττια. Το Κάστρο Άργους είναι ένα από τα 5 φρούρια που αναφέρει ο περιηγητής Χριστόφορος Buondelmonti στο ταξιδιωτικό του ημερολόγιο το 1420.