ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εσωτερικό μονής Αγίων Σαράντα
Μοναστήρι χτισμένο στα Ν του οικισμού Άλιντα.
Συντάκτης
Κ. Κεφαλά