ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Το κάστρο του Πέρα βρίσκεται κοντά στο χωριό Πανυπέρι, επάνω σε επιβλητικό λόφο με πανοραμική εποπτεία του μεσσηνιακού κόλπου αλλά και των περασμάτων προς τις ενετικές κτήσεις της Πυλίας. Πιθανόν ταυτίζεται με το αναφερόμενο στις πηγές από το 1409 Castro Leone. Το σχήμα του είναι σχεδόν ορθογώνιο και ακολουθεί τη φυσική διαμόρφωση του εδάφους. Η τοιχοποιία του αποτελείται από αργολιθοδομή με τεμάχια πλίνθων στους αρμούς. Στην ανατολική πλευρά, η οποία παρουσιάζει έντονη κατωφέρεια, διακόπτεται από δύο ορθογώνιους πύργους ενώ ο ισχυρός πύργος της δυτικής πλευράς ίσως επείχε θέση πύργου-καταφυγίου (donjon). Η είσοδος βρισκόταν στη δυτική πλευρά. Στο εσωτερικό του κάστρου διακρίνονται ερείπια κτισμάτων, καμαροσκέπαστη δεξαμενή και πιθανόν τα ερείπια ενός μικρού ναού.