ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Φρουρίου Φυλής
Οχυρωματικό έργο του 4ου αι. π.Χ. που ελέγχει το ορεινό πέρασμα μεταξύ Αττικής και Βοιωτίας. Βρίσκεται περίπου 1000 μ. ΝΔ της θέσης όπου εντοπίζεται ο αρχαίος δήμος της Φυλής. Έχει ακανόνιστη ελλειπτική κάτοψη και διαστάσεις 95x30 μ. Το τείχος είναι οικοδομημένο με το ισοδομικό σύστημα και περιτρέχει την Β, Ν και Α πλευρά του υψώματος, ενώ η απόκρημνη Δ και ΝΔ πλευρά του παρέμεινε ατείχιστη. Σε μερικά σημεία σώζεται σε ύψος δεκαέξι δόμων. Η κύρια πύλη βρίσκεται στα ανατολικά και έχει καταρρεύσει. Διατηρείται η νότια μικρότερη πύλη με το υπέρθυρό της. Το φρούριο διαθέτει τέσσερις επιβλητικούς πύργους (τρεις ορθογώνιους και έναν κυκλικό) που εξέχουν πολύ από την εξωτερική γραμμή του τείχους. Ογκωδέστερος όλων είναι ο κυκλικός, με διάμετρο 6 μ., ο οποίος προστάτευε την ομαλή και ευπρόσβλητη βορεινή πλευρά. Στο εσωτερικό του φρουρίου διακρίνονται ερείπια λίγων κτισμάτων, για τη διαμονή της φρουράς.